PHUN CHÂN MÀY CHẠM HẠT-HIỆU ỨNG PENCIL EFFECT

Bạn tự ti,mặc cảm vì hàng chân mày thưa,ngắn,nhạt màu,bạn mệt mỏi vì phải tốn nhiều thời gian kẻ chân mày trước khi ra …

PHUN CHÂN MÀY-HIỆU ỨNG OMBRE VỚI VẺ ĐẸP TỰ TIN,TỎA SÁNG

Phun mày hiệu ứng ombre được áp dụng một cách “chơi” màu sắc của những nhà nghệ sĩ, họa sĩ từ xưa cho đến …